آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان دخترانه سما 2

21 آذردبستان دخترانه سما 2

21 آذردبستان دخترانه سما 2

21 آذردبستان پسرانه سنقر

21 آذردبستان پسرانه سنقر

21 آذردبستان پسرانه سنقر

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سنقر

دبیرستان دوره اول پسرانه سنقر

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سنقر

دبستان دخترانه سنقر

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سنقر

دبستان پسرانه سنقر

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سنقر

دبستان دخترانه سنقر

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دخیل عشق

مریم بصیری

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

ببین ومقایسه کن

دایان لیک-دانیل نان

حیوانات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاثیر قرآن در شاهنامه فردوسی

حسن منقب مجابی

تاثیر قرآن

دبستان دخترانه سما 2

یک شب یک قصه

براون واتسون

داستانی کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

پرسش وپاسخ درباره ی مورچگان

سل سام

مورچه ها

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

غارها

دبستان پسرانه سنقر

ترانه های شیرین باباطاهر

لطف ا... داد

اجتماعی شعر

دبستان پسرانه سما

داماد وزیر و گردنبند طلا

محمود میرزایی دلاویز

داستان های اخلاقی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف میکی وچراهای شگفت انگیز

واتکس وجمعی از نویسندگان

حیوانات خانگی

دبستان دخترانه سما 2

ابخیز داری

سیاوش شایان

ابخیز داری

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

اندرو کارمن

گیاهان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عظمت خود را در یابید

وین دایر

عظمت خود را دریابید

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

مریم حیدریان

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سنقر

سپهرژیان

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سنقر

الهام کلهری

مسابقه: قصه گویی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

غزل امیری

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

السانا اصغری

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین چقامیرزایی

مسابقه: مسابقه انشا نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سنقر

محمد حدیدی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سنقر

امیررضاشیرزاد

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سنقر

محمدامین امیری

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سنقر

جاویدحاجیان

مسابقه: طناب کشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

همکاران

مسابقه: طناب کشی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

غزل امیری

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

نازنین زهرا حیدری

چگونه می توانیم از فرهنگ ایرانی اسلامی خودمان مراقبت کنیم؟

دبستان پسرانه سنقر

سیدپارسابنی اشراف

تحقیق درمورد چشمه سراب سنقر

دبستان دخترانه سما 2

کیانا صدفی

پرسش مهر

دبستان پسرانه سنقر

تمامی دانش آموزان پایه ششم

حافظ شناسی

دبستان دخترانه سما 2

آتنا ایرانی

پرسش مهر

دبستان پسرانه سنقر

محمدپارسابهرامی - مهراب شریفی - محمدرضامحجوب

تحقیق درخصوص صنایع دستی منطقه

دبستان پسرانه سنقر

محمدحدیدی - پارسابنی اشراف - پارساتوحیدی نیا

تحقیق درخصوص شعرای شهر

دبستان پسرانه سنقر

محمدصدراواحدی - بهداد نادرزاده - علیرضاحاجیان

جغرافیا

دبستان دخترانه سما 2

خزاعی

بهداشت عمومی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدپارسا فرحناكي

1380/09/20

دبستان دخترانه سنقر

سها بني عامريان

1389/09/18

دبستان دخترانه سنقر

سنا سالاري

1389/09/19

دبستان دخترانه سنقر

آريانا پرتوي

1386/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي رستم پور

1382/09/21

دبستان دخترانه سما 2

آريانا چراغي

1387/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا خاور

1380/09/19

دبستان پسرانه سما

ايليا عباسي

1385/09/17

دبستان دخترانه سما 1

نازنين مظلوم

1386/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدارشيا حاتمي يكتا

1383/09/17

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه ياري

1386/09/19

دبستان پسرانه سما

طاها معيني

1388/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميعاد زنگنه

1379/09/19

دبستان دخترانه سنقر

فاطيما محمدي

1388/09/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي الماسي

1379/09/19

دبستان پسرانه سما

كيان جمور

1390/09/20

دبستان دخترانه سما 2

پارميس پناهيان

1388/09/16

دبستان دخترانه سما 1

تبسم مهجوري نيا

1386/09/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نيما حيدريان

1381/09/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا مهربان فر

1381/09/18