آخرین اخبار مدارس


01 مهردبستان دخترانه سما 2

21 تیردبستان پسرانه سما سنقر

20 تیردبستان پسرانه سما سنقر

20 تیردبستان پسرانه سما سنقر

01 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

26 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

تمدن یونان باستان

علی ذوالفقاری

تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ جغرافی مدرسه

منصور ملک عباسی

جغرافیا

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

حیوانات وحشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه گام به گام با کامپیوتر (۶جلدی)

-

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

میراث فرهنگی ایرانیان

زهره پریرخ

تاریخ

دبستان پسرانه سما سنقر

به قول پرستو

امین قیصرپور

ادبیات داستانی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف میکی وچراهای شگفت انگیز

واتکس

اب وهوا

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

ماقبل تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

پشم

کریس اکسلاد

پشم

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرالاشخورهاتاس اند؟

امانداانیل

پرندگان

دبستان پسرانه سما سنقر

سازگاری برای بقا

مهدی موسوی

علمی

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

فلیپ استیل

مصر باستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارسطو شافعيان

1381/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير ثميني

1377/08/04

دبستان پسرانه سما سنقر

بهراد نادر زاده

1388/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پارسا رضائي فر

1380/08/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلناز بهمني جليليان

1378/08/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا چشمه كبودي

1378/08/05

دبستان دخترانه سما سنقر

مهسا فرحناكي

1386/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي قيطراني

1381/08/05

دبستان پسرانه سما سنقر

ايليا صادقي

1387/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزين حياتي

1380/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا نادري

1379/08/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين متيني مقدم

1380/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كهريزي

1380/08/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرين كريمي

1378/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلسا اسماعيلي

1378/08/05