آخرین اخبار مدارس


26 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

17 مهردبستان پسرانه سما سنقر

18 مهردبستان پسرانه سما سنقر

17 مهردبستان دخترانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی جهان

اگنس واندویل-میشل لانسیا

علوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

فائزه پایریز زنجانی

شعر فارسی

دبستان دخترانه سما 2

مغناطیس

ادام رانکین

مغناطیس

دبستان دخترانه سما 2

ابخیز داری

سیاوش شایان

ابخیز داری

دبستان دخترانه سما 2

ببین چگونه رشد می کند

لیندامارتین

رشدحیوانات وگیاهان

دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیز لباس های محلی اقوام ایرانی

رویا خویی

اقوام ایرانی

دبستان دخترانه سما 2

پرسش وپاسخ درباره ی مورچگان

سل سام

مورچه ها

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ فن اوری برای کودکان و وجوانان

روبین کرود

تکنولوژی وعلوم

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

بریژیت اویسون

بدن انسان

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا باد می وزد؟

گانری

زمین

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

ماقبل تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا خورشید هرصبح در اسمان بالا می اید؟

برندا والپول

زمان وفصلها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي نامداري

1379/07/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد دوستي

1378/07/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرهام محمدي

1380/07/27