آخرین اخبار مدارس


8 مهردبستان پسرانه سما

29 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

24 مهردبستان پسرانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما 2

23 مهردبستان دخترانه سما 2

23 مهردبستان دخترانه سما 2

23 مهردبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیزجهان

کارول استوت

نجوم

دبستان دخترانه سما 2

چگونه زمین لرزه تبدیل به سونامی می شود؟

لینداتاگلیا فرو

سونامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاثیر قرآن در شاهنامه فردوسی

حسن منقب مجابی

تاثیر قرآن

دبستان پسرانه سما سنقر

یک دشت لاله

منیژه اسلامی

آموزنده

دبستان پسرانه سما سنقر

رستم ودیوسفید

حسین فتاحی

آموزنده

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزتدهای باهوش

ریم سیلویا

عقب ماندگی تحصیلی

دبستان دخترانه سما 2

اندازه گیری ومحاسبه

هاواردتیمز

اندازه گیری ومحاسبه

دبستان دخترانه سما 2

پرندگان وپستانداران

لیونل بندر

جانور شناسی

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرااتش فشان ها فوران می کنند؟

روزی گرین وود

علوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت و نوآوری

خسروامیر حسینی

مبانی و اصول خلاقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خانواده و مسائل مدرسه ای کودکان

دکتر علی قائمی

تربیتی

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

کوهستان ها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

فتانه شیرازی

مسابقه: اقامه نماز

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فتانه شیرازی

مسابقه: شورا دانش اموزی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

مریم حیدریان

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فتانه شیرازی

مسابقه: انجمن اولیا مربیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فتانهشیرازی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فتانهشیرازی

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

مریم حیدریان

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

همکاران

مسابقه: طناب کشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

کیانا صدفی

پرسش مهر

دبستان دخترانه سما 2

نازنین زهرا حیدری

چگونه می توانیم از فرهنگ ایرانی اسلامی خودمان مراقبت کنیم؟

دبستان دخترانه سما 2

آتنا ایرانی

پرسش مهر

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اشكان الواني

1390/07/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي نامداري

1379/07/29

دبستان پسرانه سما

ماني يزدان پناه

1389/07/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرهام محمدي

1380/07/27

دبستان پسرانه سما

برديا اميدي همت آبادي

1387/07/29

دبستان پسرانه سما

محمدسام رحماني

1391/07/23

دبستان دخترانه سما 1

مائده حياتي

1386/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا جوانرو

1384/07/27