آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

25 اسفنددبستان دخترانه سما 1

17 اسفنددبستان دخترانه سما 1

17 اسفنددبستان دخترانه سما 1

22 اسفنددبستان دخترانه سما 1

24 اسفنددبستان دخترانه سما 1

14 اسفنددبستان دخترانه سما 1

23 اسفنددبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی کناردریا

فرانسواز دو گیبرت

علوم

دبستان دخترانه سما 2

اشنایی با انرژی ها

نیگل ساندرس -چاپمن

سوخت های فسیلی

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چراکانگورهاکیسه دارند؟

جنی وود

حیوانها

دبستان دخترانه سما 2

دریا دریا

سرور کتبی

اقیانوسها ودریاها

دبستان دخترانه سما سنقر

زیباترین سرزمین دنیا

زهرا عبدی

مضامین اخلاقی

دبستان دخترانه سما 2

ضرب را آسان بیاموزیم

معصومه ابراهیمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه مرجع آموزش نرم افزارهای کامپیوتری دانشمند

-

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی خرس ها

فرانسواز دوگیبرت

خرس ها

دبستان پسرانه سما سنقر

امیر کبیر

مینا چوپانی

تاریخی

دبستان دخترانه سما 2

نشانه های پاییز

پائول هامفری

فصل ها

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

اندرو کارمن

گیاهان

دبستان دخترانه سما 1

پادشاه یک دقیقه ای

غلامرضا آبروی

15 داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین امیری

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

النا رسولي قلعه

1389/01/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريان چگني

1378/01/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام جمشيدي

1382/01/09

دبستان دخترانه سما 1

بهار عارفي

1384/01/12

دبستان دخترانه سما 2

اسراالسادات معصومي

1387/01/15

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين مرادي

1380/01/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشيدي اقدم

1379/01/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا مرادي

1377/01/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان صفري

1379/01/10

دبستان دخترانه سما 2

پارميدا پاليست

1388/01/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد جليليان

1380/01/10

دبستان دخترانه سما 2

مهشاد كاظمي نجف آبادي

1387/01/10

دبستان دخترانه سما 2

ستايش مقصودي

1386/01/11

دبستان دخترانه سما 2

آرميتا ياراحمدي

1389/01/15