آخرین اخبار مدارس


21 تیردبستان پسرانه سما سنقر

20 تیردبستان پسرانه سما سنقر

20 تیردبستان پسرانه سما سنقر

01 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

26 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

25 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

رویاخویی

پوشاک ایرانی

دبستان دخترانه سما 2

درون گیاهان

بارباراتیلور

گیاهان

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی دلفین هاو وال ها

اگنس واندویل-میضل لانسنیا

علوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فتح خون

شهید مرتضی آوینی

امام حسین ع

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ جغرافی مدرسه

منصور ملک عباسی

جغرافیا

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی ماشین ها

اگنس واندویل

علوم

دبستان دخترانه سما 2

ابخیز داری

سیاوش شایان

ابخیز داری

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران

ملیکا قلیچ پور و...

مهره داران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اعتماد به نفس

استنهاو سرگلن

عزت نفس کودکان

دبستان پسرانه سما سنقر

حفاظت ازاقیانوس ها

محمدهراتیری

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه باید تربیت کرد

مجید رشیدپور

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خانواده و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

ماندانا سلحشور

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)