آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه

15 اسفنددبستان پسرانه

26 بهمندبستان پسرانه

26 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

22 بهمندبستان پسرانه

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

10 بهمندبستان دخترانه 1

08 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

قصه های تصویری از سیاست نامه 8

مژگان شیخی

سیاست نامه- اقتباس

دبستان دخترانه 2

خانه ی جانوران

بارباراتیلور

حیوانها

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی جهان

اگنس واندویل-میشل لانسیا

علوم

دبستان پسرانه

پرونده های کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو9

آنتونیو ایتوربه

داستان های پلیسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اسرار فن بیان

محمد صالحی

فن بیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

به خودآ

جواد محدثی

امام خمینی ره

دبستان دخترانه 2

پنی قشقرق 4

جوآنا نادین

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف میکی وچراهای شگفت انگیز

واتکس

انسان ها ومکانها

دبستان دخترانه 2

می دانی چرا باد می وزد؟

گانری

زمین

دبستان دخترانه 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های چهارده معصوم

دبستان پسرانه

مجموعه داستان های پیامبران حضرت لوط (ع)

نضال علی

داستاان های مذهبی

دبستان دخترانه 2

چراهای شگفت

دانلد

روم باستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 1

آرمیتا خسروی نژاد

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 1

ستایش وکیلی

مسابقه: کومیته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

یاسمینا امجدیان

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 2

مریم حسینی

مسابقه: پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه

رادمهر طاهری

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

محنا ممیربیگی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه 2

شهره خزاعی شادفر

مسابقه: فرهنگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

تبسم حیدری

مسابقه: کاتا

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

تبسم حیدری

مسابقه: کومیته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

مانیا حسنی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نازنین جمشید مهر

مسابقه: مسابقات کشتی کلاسیک بانوان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

سینا سلیمانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدمهدي احمدي كيا

1382/01/22

دبستان پسرانه

ياسين ملك نيا

1391/01/20

دبستان دخترانه 2

آتنا رضائي

1390/01/22

دبستان دخترانه 2

بهار مرادزاده

1389/01/19

دبستان پسرانه

محمدمهدي اميريان

1391/01/20

دبستان دخترانه 2

نيلا احدي راد

1397/01/20

دبستان دخترانه 2

باران حسيني

1389/01/18

دبستان دخترانه 2

آنيتا قادري

1389/01/22

دبستان پسرانه

اميرعلي يعقوبي

1392/01/16

دبستان پسرانه

اميرحسين نادمي نصرآبادي

1392/01/20

دبستان دخترانه 2

لاوين حسيني

1392/01/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سيروان كاكائي

1381/01/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدامين احمدي

1382/01/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه

كي سان خلوتي

1382/01/16

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد رضا رشيدي جليليان

1385/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

محراب ميري جعفرآبادي

1385/01/16

دبیرستان دوره اول پسرانه

عليرضا باتماني

1384/01/19

دبستان پسرانه

علي حيدريان

1391/01/20

دبستان دخترانه 2

غزل رازياني

1392/01/19

دبستان دخترانه 2

آنديا الماسپور

1392/01/18