آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

03 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

02 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

01 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما سنقر

08 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

03 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

03 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

بدن من

رزیتاقاسم لو

علمی

دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیز دایناسورها

رودتئودورو

دایناسورها

دبستان دخترانه سما 2

درون بدن حیوانات

جن گرین

کالبدشناسی

دبستان پسرانه سما سنقر

معجزه الفبا

رحیم سعیدی

ادبی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی دنیای شب

اگنس واندویل

شب

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

وسایل نقلیه

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

غارها

دبستان دخترانه سما 2

سیب

اسپیلزبری

سیب

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

حیوانات وحشی

دبستان دخترانه سما سنقر

زیباترین سرزمین دنیا

زهرا عبدی

مضامین اخلاقی

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

دانلد

روم باستان

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ جغرافیایی برای کودکان و وجوانان

دیک بیتمن

جغرافیا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

هادی نجفیان

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا سرمستی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد متین ستاری

مسابقه: مسابقات مینی بسکتبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علی مرادیان

مسابقه: واتر پلو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: اذان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهر نژاد

1379/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده تارا زرين

1380/04/02

دبستان دخترانه سما 2

ريحانه رضائي

1387/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا جوهري

1379/04/07

دبستان پسرانه سما سنقر

كسري سليمي

1384/04/05

دبستان دخترانه سما 2

سوگل تابعي

1389/04/02

دبستان دخترانه سما 2

مبينا سويه

1388/04/01

دبستان دخترانه سما 1

ترنم زردشتيان

1384/04/05

دبستان دخترانه سما 2

دلنيا ده چراغي

1386/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد اميري

1383/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دوستوندي

1389/04/01

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمسيح رضائي

1385/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين بابازاده

1382/04/03

دبستان پسرانه سما سنقر

سبحان توحيدي نيا

1387/04/05

دبستان دخترانه سما 1

مليكا عباسي پوري

1384/04/07

دبستان دخترانه سما 1

هلياالسادات آيت اللهي

1384/04/06

دبستان دخترانه سما سنقر

مريم اكبري

1386/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا معصومي

1380/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين پناهنده

1380/04/07

دبستان دخترانه سما 2

ستاره سالور

1386/04/07