آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان دخترانه 1

06 آباندبستان دخترانه 1

04 آباندبستان دخترانه 1

25 مهردبستان دخترانه 1

24 مهردبستان دخترانه 1

20 مهردبستان دخترانه 1

17 مهردبستان دخترانه 1

15 مهردبستان دخترانه 1

15 مهردبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

بشقاب های سفره پشت بام مان

محسن عباسی ولدی

تربیتی

دبستان دخترانه 2

می دانی چراصابون حباب می سازد؟

بارباراتیلور

علوم

دبستان دخترانه 1

شگفتی های آفرینش

سید مسعود راد

آفرینش - عجایب

دبستان پسرانه

قصه های بابام

ارسکین کالدول

داستان های آمریکایی

دبستان پسرانه

موش و مداد

ولادیمیر سوته یف

داستان های حیوانات

دبستان پسرانه

قصه های تصویری از سیاست نامه 10

مژگان شیخی

سیاست نامه- اقتباس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خط امام

محمد حسین همتی نژاد

امام خمینی ره

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف میکی وچراهای شگفت انگیز

واتکس وجمعی از نویسندگان

رفتار حیوانات

دبستان پسرانه

مجموعه کتاب های تار خانه در پود مدرسه "مدرسه ما"

فرحناز منصوری، فاطمه علی اکبری

تعلیم و تربیت

دبستان پسرانه

آی بی کلاه، آی با کلاه

غلامحسین ساعدی

نمایشنامه فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

شهید اشک

سید محمد حسین میر باقری

دینی

دبستان دخترانه 2

می دانی چراکانگورهاکیسه دارند؟

جنی وود

حیوانها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا حاتمی مقدم

مسابقه: شفاهی طرح قدس(حفظ)

رتبه: اول

دبستان دوره دوم پسرانه 2

سپهر سهیلی

مسابقه: احکام آموزش ابتدایی

رتبه: اول

دبستان دوره دوم پسرانه 2

امیرحسین یاری

مسابقه: جشنواره ی عکاسی سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین زنگنه

مسابقه: قرآن، عترت و نماز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علی کرمی

مسابقه: طرح قدس(اذان)

رتبه: اول

دبستان دوره دوم پسرانه 2

امیرحسام معینی

مسابقه: احکام - بخش اذان آموزش و پرورش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین زنگنه

مسابقه: طرح قدس(تدبر در آیات و روایات)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدرضا جوکار

مسابقه: طرح قدس(انشای نماز)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا محمدی

مسابقه: شفاهی طرح قدس(اذان)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ابوالفضل ناصری

مسابقه: قرآن، عترت و نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرمحمد کرمی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

ماهان قبادی

مسابقه: حفظ سعدی شناسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دوره دوم پسرانه 2

کیان مقصودی پایه پنجم

آتش نشان

دبستان دوره دوم پسرانه 2

کیان مقصودی پایه پنجم

آتش نشان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

ستايش موسيوند

1384/01/28

دبستان پسرانه

برديا معززي

1391/01/28

دبستان دخترانه 2

آريانا احمديان نصرآبادي

1394/01/27

دبستان دخترانه 1

آيلين مرادي جعفرآبادي

1389/01/25

دبستان دوره دوم پسرانه 2

هيربد عشقي

1389/01/31

دبیرستان دوره اول دخترانه

ريحانه چراغ پور

1387/01/29

دبستان دخترانه 2

يكتا دهنوي

1390/01/24

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد پارسا صفا

1385/01/27

دبستان پسرانه

آراد فيض مستر خاني

1391/01/28

دبستان دوره دوم پسرانه 2

آراد رسولي

1390/01/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدپارسا شهبازي مجد

1384/01/30

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد پارسا آذر سينا

1385/01/23

دبستان پسرانه

محمد عبيري

1392/01/28

دبستان دخترانه 2

مايا كرمي نژاد

1391/01/28

دبستان دخترانه 2

ستايش مرادي

1393/01/30

دبیرستان دوره اول پسرانه

كيا كاظمي فر

1384/01/28

دبستان پسرانه

علي خانان

1392/01/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه

اسماء غفاري نژاد

1382/01/23

دبستان پسرانه

كميل جليليان

1393/01/30

دبستان دخترانه 2

كارن كرمي

1393/01/30