آخرین اخبار مدارس


29 دیدبستان دخترانه سما سنقر

30 دیدبستان پسرانه سما سنقر

30 دیدبستان پسرانه سما سنقر

28 دیدبستان پسرانه سما سنقر

25 دیدبستان پسرانه سما سنقر

02 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

29 دیدبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ جغرافی مدرسه

منصور ملک عباسی

جغرافیا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزتدهای باهوش

ریم سیلویا

عقب ماندگی تحصیلی

دبستان پسرانه سما سنقر

اگرمن خلبان بودم

احمداکبرپور

علمی

دبستان پسرانه سما سنقر

شاپرک ها درباغ پیامبرعزیزما

محمدمهاجرانی

مذهبی

دبستان پسرانه سما سنقر

امیر کبیر

مینا چوپانی

تاریخی

دبستان پسرانه سما سنقر

سازگاری برای بقا

مهدی موسوی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلید اکسل 2013

محمدتقی مروج

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

خانه ی جانوران

بارباراتیلور

حیوانها

دبستان دخترانه سما 1

بلندترین صدا

اسدا.. شعبانی

نتیجه ی کمک کردن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مطالعه

کتی ای. زاهلر

کودکان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انتقام در اردوگاه

صادق کامیار

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

دانلد

یونان باستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد جواد رحیمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسلم رحيمي كنگرباني

1379/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدكيارش مهرابي

1378/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا شكوفه پور

1380/11/05

دبستان دخترانه سما 2

كيميا مردافكن

1386/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ياسر قبادي

1378/11/02

دبستان دخترانه سما 2

آيناز عباس آبادي

1386/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف نظري

1378/11/01

دبستان دخترانه سما 2

حنانه صالح آبادي

1388/11/07

دبستان دخترانه سما سنقر

اسما حسن شافع

1388/11/04

دبستان دخترانه سما 2

هانيه زبيري

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي سلطاني پيركاشاني

1380/11/08

دبستان دخترانه سما سنقر

باران حبيبي

1387/11/05

دبستان دخترانه سما 2

آيلا ضيائي

1386/11/04

دبستان دخترانه سما 1

رزا رستمي گوران

1384/11/06

دبستان دخترانه سما 1

ستاره سادات سپيده دم

1384/11/08

دبستان دخترانه سما 2

مانا حقيقي

1388/11/03

دبستان دخترانه سما 1

هليا فرهادي

1383/11/01

دبستان دخترانه سما 1

بهار دركه

1384/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

البرز اردلاني

1381/11/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانيه نور محمدي

1379/11/06