آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبستان دخترانه سما 2

28 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 فروردیندبستان دخترانه سما 2

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اسفنددبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

دانلد

یونان باستان

دبستان پسرانه سما

قصه ی دخترای ننه دریا

احمد شاملو

شعر کودکان

دبستان دخترانه سما 1

چقدر؟ چگونه؟

نسرین وکیلی

شامل 19 داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی حشرات وموجودات ریز

فرانسواز دوگیبر

علوم

دبستان پسرانه سما

قصه های دوست داشتنی دنیا برای بچه ها3

رون راندال

افسانه های عامه

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

رویاخویی

پوشاک ایرانی

دبستان پسرانه سما

مجموعه کتاب های مدرسه شگفت انگیز32

دن گاتمن

داستان های کودکان

دبستان پسرانه سما

مادر مسیحی من و هفت قصه دیگر

مجید ملامحمدی

داستان های مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا خورشید هرصبح در اسمان بالا می اید؟

برندا والپول

زمان وفصلها

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

کوهستان ها

دبستان پسرانه سما

آی بی کلاه، آی با کلاه

غلامحسین ساعدی

نمایشنامه فارسی

دبستان پسرانه سما

این چه جور پرنده ایست!

ولادیمیر سوته یف

داستان های حیوانات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3370133075

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت (اذان )

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

سحر حق دوست

مسابقه: طناب کشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3243130077

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3242895649

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت (ترتیل )

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کامران ودودیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3242976721

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3242853741

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا بیابانی

مسابقه: عضو تیم تنیس روی میز دبیرستان متوسطه پسرانه دوره ا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

نرجس پورمند

مسابقه: طناب کشی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

مریم حیدریان

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فتانهشیرازی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان قلعه

مسابقه: عضو تیم فوتسال دبیرستان متوسطه پسرانه دوره اول سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سواری

تحقیق درباره لسان‌الغیب حافظ شیرازی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رضا عابدینی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشروان ساسانی

تحقیق درباره سلسه ساسانی

دبستان دخترانه سما 2

کیانا صدفی

پرسش مهر

دبستان دخترانه سما 2

نازنین زهرا حیدری

چگونه می توانیم از فرهنگ ایرانی اسلامی خودمان مراقبت کنیم؟

دبستان دخترانه سما 2

خزاعی

بهداشت عمومی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رادمهر خسروی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبستان دخترانه سما 2

آتنا ایرانی

پرسش مهر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رضا عابدینی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رادمهر خسروی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سواری

تحقیق درباره لسان‌الغیب حافظ شیرازی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

مايا كرمي نژاد

1391/01/28

دبستان دخترانه سما 1

ياسمين اميدي

1386/01/26

دبستان پسرانه سما

برديا معززي

1391/01/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پارسا صفا

1385/01/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين مولودي

1385/01/31

دبستان دخترانه سما 1

دينا قلندرلكي

1387/01/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ميرزائي

1384/01/25

دبستان دخترانه سما 2

صنم زرشكي

1391/01/23

دبستان پسرانه سما

عليرضا باشتين

1386/01/29

دبستان دخترانه سما 1

پارميس سلطاني

1387/01/25

دبستان دخترانه سما 1

ديانا رادمهر

1387/01/29

دبستان دخترانه سما 2

غزل اميري

1389/01/30

دبستان دخترانه سما 2

يكتا دهنوي

1390/01/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پارسا آذر سينا

1385/01/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد طهماسبي

1381/01/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا عزتي

1380/01/29

دبستان دخترانه سما 2

آيلين مرادي جعفرآبادي

1389/01/25

دبستان دخترانه سما 1

دينا رازياني

1387/01/27

دبستان دخترانه سما 2

علي خانان

1392/01/31

دبستان پسرانه سما

آراد فيض مستر خاني

1391/01/28