آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما سنقر

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دا

زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

ماقبل تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

یک شب یک قصه

براون واتسون

داستانی کوتاه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزتدهای باهوش

ریم سیلویا

عقب ماندگی تحصیلی

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرامارها پوست می اندازند؟

امانداانیل

خزندگان

دبستان دخترانه سما 2

سیب

اسپیلزبری

سیب

دبستان دخترانه سما 2

پرندگان وپستانداران

لیونل بندر

جانور شناسی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی میدانی چرا

کارمن-گاف-شانکر-استات و...

علوم پرسش هاوپاسخ ها

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی جنگل

اگنس واندویل

جنگل وجنگلداری

دبستان دخترانه سما 2

خورشید

یان گراهام

خورشید

دبستان دخترانه سما 1

کانیها

علی ذوالفقاری

زمین شناسی

دبستان دخترانه سما 2

ماوسلامت ما

رزی سی من

علوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علی مرادیان

مسابقه: واتر پلو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان سميعي

1380/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير مهدي صفائي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد قهرماني

1378/03/06

دبستان دخترانه سما 2

هستي السادات مكي

1389/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين زرددندان

1379/03/03

دبستان دخترانه سما 2

نگار خسروي كاكاوند

1386/03/03

دبستان دخترانه سما 2

آوا اميريان

1389/03/08

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه قنبري زاده

1386/03/02

دبستان دخترانه سما 2

ياسمينا داوديان گيلان

1386/03/07

دبستان دخترانه سما سنقر

كوثر غياثي

1384/03/06

دبستان دخترانه سما سنقر

ياسمين آذرطوس

1384/03/01

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حديدي

1386/03/03

دبستان دخترانه سما 2

هانيه افراز

1388/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين وفاپور

1383/03/03

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه خوشنودي

1384/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا مرادي

1388/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي جليليان تبار

1380/03/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد ملكي

1379/03/03

دبستان دخترانه سما 2

شيدا دزفولي زاده

1386/03/01

دبستان دخترانه سما 2

ستيا قاسمي

1388/03/02