آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما 2

19 بهمندبستان دخترانه سما 2

08 دیدبستان دخترانه سما 2

03 اسفنددبستان دخترانه سما 2

04 دیدبستان دخترانه سما 2

22 اسفنددبستان دخترانه سما 2

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 2

10 خرداددبستان دخترانه سما 2

01 خرداددبستان دخترانه سما 2

16 مرداددبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

بخوان با من بساز با من

سودابه سالم

هنر موسیقی

دبستان پسرانه سما سنقر

معجزه الفبا

رحیم سعیدی

ادبی

دبستان دخترانه سما 2

سیب

اسپیلزبری

سیب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزتدهای باهوش

ریم سیلویا

عقب ماندگی تحصیلی

دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیزجهان

کارول استوت

نجوم

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

وسایل نقلیه

دبستان دخترانه سما 2

دنیای نودرابعاد نانو

ایجادی-نگارزاده ختمی ماب

نانو تکنولوژی

دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیز دایناسورها

رودتئودورو

دایناسورها

دبستان پسرانه سما سنقر

اشک باید راز دار باشد

مرتضی مفید نژاد

مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

رنگ دردنیای حیوانات

سالی وادرین مورگان

رنگ درحیوانات

دبستان دخترانه سما 2

چگونه زمین لرزه تبدیل به سونامی می شود؟

لینداتاگلیا فرو

سونامی

دبستان دخترانه سما 2

گیاهان

لیونل بندر

گیاهان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا سرمستی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد جواد رحیمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

هادی نجفیان

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علی مرادیان

مسابقه: واتر پلو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدحسن اقایی

مسابقه: سازه های دستی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد متین ستاری

مسابقه: مسابقات مینی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

فاطمه ميرزائي

1387/05/27

دبستان دخترانه سما 2

رها رادمنش

1386/05/31

دبستان دخترانه سما 2

مبينا ساري اصلاني

1386/05/25

دبستان دخترانه سما 2

شقايق كيهاني

1387/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين اكبري

1383/05/27

دبستان دخترانه سما 2

نهال طاهري تبار

1387/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه ياوري

1379/05/29

دبستان دخترانه سما 1

روژينا حسين زاده

1385/05/25

دبستان دخترانه سما 2

اسما سياكمري

1386/05/24

دبستان دخترانه سما 1

اوين منوچهري

1384/05/24

دبستان دخترانه سما 1

ستاره بهمني

1384/05/24

دبستان دخترانه سما 2

آيلا افشاري اصل

1386/05/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي جان فشان

1380/05/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا اميريان

1379/05/24

دبستان دخترانه سما سنقر

آيرين فخاري

1385/05/31

دبستان دخترانه سما 2

يكتا صفدري

1387/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين رضائي جبارآبادي

1382/05/25

دبستان دخترانه سما 2

يسنا مظاهري

1387/05/23

دبستان دخترانه سما 2

روژان ويسي احمدوندي

1387/05/27

دبستان دخترانه سما 2

هيلدا امجديان

1389/05/24