آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما 2

19 بهمندبستان دخترانه سما 2

08 دیدبستان دخترانه سما 2

03 اسفنددبستان دخترانه سما 2

04 دیدبستان دخترانه سما 2

22 اسفنددبستان دخترانه سما 2

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 2

10 خرداددبستان دخترانه سما 2

01 خرداددبستان دخترانه سما 2

16 مرداددبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی میدانی چرا

کارمن-گاف-شانکر-استات و...

علوم پرسش هاوپاسخ ها

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف بدن انسان

جین گرین

بدن انسان

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

کریس اکسلاد

بدن انسان

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

حیوانات وحشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات شمس تبریزی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

شعر

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

کارول استات

جهان

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ فن اوری برای کودکان و وجوانان

روبین کرود

تکنولوژی وعلوم

دبستان پسرانه سما سنقر

به قول پرستو

امین قیصرپور

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما

هارون یحیی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطلع عشق

محمد جواد علی اکبری

امام خامنه ای

دبستان دخترانه سما 1

آلودگی صوتی

سید رضا کروبی

آلودگی-سر و صدا

دبستان دخترانه سما 2

علوم من

نیل اردلی

علوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا یوسفشاهی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد متین ستاری

مسابقه: مسابقات مینی بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر ثمینی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین امیری

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

روژينا حسين زاده

1385/05/25

دبستان دخترانه سما 2

يسنا مظاهري

1387/05/23

دبستان دخترانه سما 2

اسما سياكمري

1386/05/24

دبستان دخترانه سما 2

يكتا صفدري

1387/05/30

دبستان دخترانه سما 2

فرناز نظرعلي باغني

1389/05/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي جان فشان

1380/05/25

دبستان دخترانه سما 2

شقايق كيهاني

1387/05/26

دبستان دخترانه سما 2

نهال طاهري تبار

1387/05/29

دبستان دخترانه سما سنقر

پرديس محمدي

1385/05/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه ياوري

1379/05/29

دبستان دخترانه سما 1

اوين منوچهري

1384/05/24

دبستان دخترانه سما 2

روژان ويسي احمدوندي

1387/05/27

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه ميرزائي

1387/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فوائدي فر

1381/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا اميريان

1379/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين رضائي جبارآبادي

1382/05/25

دبستان دخترانه سما 2

رها رادمنش

1386/05/31

دبستان دخترانه سما 2

هيلدا امجديان

1389/05/24

دبستان دخترانه سما سنقر

آيرين فخاري

1385/05/31

دبستان دخترانه سما 2

مليكا ساجدي

1386/05/28