آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبستان دخترانه سما 2

28 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 فروردیندبستان دخترانه سما 2

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما 2

26 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اسفنددبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

من حمام می کنم

-

داستان های حیوانات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت و نوآوری

خسروامیر حسینی

مبانی و اصول خلاقیت

دبستان پسرانه سما

مجموعه داستان های پیامبران حضرت شعیب(ع)

نضال علی

داستان های مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

من می دانم سلول ها چطور باعث می شوندرشد کنم

کیت روئن

بدن انسان

دبستان پسرانه سما

قصه های تصویری از زندگی خواجه نصیر طوسی 11

مژگان شیخی

داستاان های فارسی

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

کریس اکسلاد

اب وهوا

دبستان پسرانه سما

قصه های تصویری از تذکره الاولیا جلد 9

مژگان شیخی

داستان های عرفانی

دبستان دخترانه سما 2

راز رسیدن به سلامتی

دنیا مملکت دوست

راز رسیدن به سلامتی

دبستان پسرانه سما

بیا بیا بازی کنیم

تد هیلز

شعر کودکان

دبستان پسرانه سما

داماد وزیر و گردنبند طلا

محمود میرزایی دلاویز

داستان های اخلاقی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلاقیت و نوآوری

خسروامیر حسینی

مبانی و اصول خلاقیت

دبستان دخترانه سما 2

پشم

کریس اکسلاد

پشم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

برسا خاموشیان

مسابقه: شنای 33 متر قورباغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان قلعه

مسابقه: عضو تیم فوتسال دبیرستان متوسطه پسرانه دوره اول سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3360425839

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین چقامیرزایی

مسابقه: مسابقه انشا نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3243401021

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3242989279

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد خدامرادی

مسابقه: عضو تیم تنیس روی میز دبیرستان متوسطه پسرانه دوره ا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3242976721

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر علیکرمی

مسابقه: عضو تیم تنیس روی میز دبیرستان متوسطه پسرانه دوره ا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد خدامرادی

مسابقه: عضو تیم فوتسال دبیرستان متوسطه پسرانه دوره اول سما

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

3243401021

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

فتانه شیرازی

مسابقه: اقامه نماز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

خزاعی

بهداشت عمومی

دبستان دخترانه سما 2

آتنا ایرانی

پرسش مهر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رادمهر خسروی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سواری

تحقیق درباره لسان‌الغیب حافظ شیرازی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رضا عابدینی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر رضا سواری

تحقیق درباره لسان‌الغیب حافظ شیرازی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رادمهر خسروی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشروان ساسانی

تحقیق درباره سلسه ساسانی

دبستان دخترانه سما 2

کیانا صدفی

پرسش مهر

دبستان دخترانه سما 2

نازنین زهرا حیدری

چگونه می توانیم از فرهنگ ایرانی اسلامی خودمان مراقبت کنیم؟

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد رضا عابدینی

تحقیق از دستاورد های انقلاب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا عزتي

1380/01/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيا كاظمي فر

1384/01/28

دبستان دخترانه سما 2

مريم شيخي

1388/01/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين لارتي

1380/01/28

دبستان دخترانه سما 1

آتنا معتبرنيا

1385/01/30

دبستان دخترانه سما 1

دينا قلندرلكي

1387/01/27

دبستان دخترانه سما 1

ياسمين اميدي

1386/01/26

دبستان دخترانه سما 1

دينا رازياني

1387/01/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين مولودي

1385/01/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پارسا صفا

1385/01/27

دبستان پسرانه سما

عليرضا باشتين

1386/01/29

دبستان دخترانه سما 1

ديانا رادمهر

1387/01/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پارسا آذر سينا

1385/01/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش بخشي

1384/01/28

دبستان دخترانه سما 1

پارميس سلطاني

1387/01/25

دبستان پسرانه سما

امير حاجي ابراهيمي

1387/01/29

دبستان پسرانه سما

آراد فيض مستر خاني

1391/01/28

دبستان دخترانه سما 2

علي خانان

1392/01/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ميرزائي

1384/01/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد طهماسبي

1381/01/27