آخرین اخبار مدارس


29 دیدبستان دخترانه سما سنقر

30 دیدبستان پسرانه سما سنقر

30 دیدبستان پسرانه سما سنقر

28 دیدبستان پسرانه سما سنقر

25 دیدبستان پسرانه سما سنقر

02 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

29 دیدبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

رودتئودورو

دایناسورها

دبستان دخترانه سما 1

کانیها

علی ذوالفقاری

زمین شناسی

دبستان دخترانه سما 2

دریا دریا

سرور کتبی

اقیانوسها ودریاها

دبستان پسرانه سما سنقر

اش نذری

طاهره خردور

کودکانه

دبستان پسرانه سما سنقر

شاپرک ها درباغ پیامبرعزیزما

محمدمهاجرانی

مذهبی

دبستان پسرانه سما سنقر

امیر کبیر

مینا چوپانی

تاریخی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

حیوانات اهلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

افسانه هایی از شاهنامه

فروزنده خداجو

داستان های حماسی

دبستان دخترانه سما 2

نشانه های پاییز

پائول هامفری

فصل ها

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

بارباراتیلور

علوم

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

کریس اکسلاد

اب وهوا

دبستان دخترانه سما 2

2

2

2

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

محمد جواد رحیمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: اذان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

حنانه صالح آبادي

1388/11/07

دبستان دخترانه سما 1

بهار دركه

1384/11/01

دبستان دخترانه سما 1

هليا فرهادي

1383/11/01

دبستان دخترانه سما 1

ستاره سادات سپيده دم

1384/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

البرز اردلاني

1381/11/07

دبستان دخترانه سما 2

كيميا مردافكن

1386/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسلم رحيمي كنگرباني

1379/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ياسر قبادي

1378/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي سلطاني پيركاشاني

1380/11/08

دبستان دخترانه سما 1

رزا رستمي گوران

1384/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا شكوفه پور

1380/11/05

دبستان دخترانه سما سنقر

باران حبيبي

1387/11/05

دبستان دخترانه سما 2

آيناز عباس آبادي

1386/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدكيارش مهرابي

1378/11/01

دبستان دخترانه سما 1

ثمين زارعي

1383/11/05

دبستان دخترانه سما 2

آيلا ضيائي

1386/11/04

دبستان دخترانه سما 1

زوشا بختياري

1385/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حانيه نور محمدي

1379/11/06

دبستان دخترانه سما سنقر

اسما حسن شافع

1388/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف نظري

1378/11/01