آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

25 اسفنددبستان دخترانه سما 1

17 اسفنددبستان دخترانه سما 1

17 اسفنددبستان دخترانه سما 1

22 اسفنددبستان دخترانه سما 1

24 اسفنددبستان دخترانه سما 1

14 اسفنددبستان دخترانه سما 1

23 اسفنددبستان دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

جانوران ودنیای انها

سالی مورگان

حیوان ها

دبستان دخترانه سما 2

ببین چگونه رشد می کند

لیندامارتین

رشدحیوانات وگیاهان

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرااتش فشان ها فوران می کنند؟

روزی گرین وود

علوم

دبستان دخترانه سما 2

من می دانم سلول ها چطور باعث می شوندرشد کنم

کیت روئن

بدن انسان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه مرجع آموزش نرم افزارهای کامپیوتری دانشمند

-

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

گیاهان وجانوران

رزی سی من

علوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایرة المعارف شغل ها

احسان کاتبی رضوانی

آموزشی

دبستان پسرانه سما سنقر

بدن من

رزیتاقاسم لو

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزتدهای باهوش

ریم سیلویا

عقب ماندگی تحصیلی

دبستان پسرانه سما سنقر

به قول پرستو

امین قیصرپور

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما سنقر

تانک وپرنده

ناصر کشاورز

کودکانه

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

غارها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد جواد رحیمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین امیری

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا سرمستی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا یوسفشاهی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

اسراالسادات معصومي

1387/01/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا مرادي

1377/01/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام جمشيدي

1382/01/09

دبستان دخترانه سما 2

آرميتا ياراحمدي

1389/01/15

دبستان دخترانه سما 2

پارميدا پاليست

1388/01/09

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين مرادي

1380/01/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشيدي اقدم

1379/01/15

دبستان دخترانه سما 1

بهار عارفي

1384/01/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان صفري

1379/01/10

دبستان دخترانه سما 2

النا رسولي قلعه

1389/01/12

دبستان دخترانه سما 2

ستايش مقصودي

1386/01/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد جليليان

1380/01/10

دبستان دخترانه سما 2

مهشاد كاظمي نجف آبادي

1387/01/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريان چگني

1378/01/13