آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبستان پسرانه

15 اسفنددبستان پسرانه

26 بهمندبستان پسرانه

26 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

22 بهمندبستان پسرانه

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

10 بهمندبستان دخترانه 1

08 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

دبستان دوره دوم پسرانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 2

پنج زبان عشق کودکان

گری چپمن راس کمپل

ارتباط با دیگران

دبستان دخترانه 2

چراهای شگفت

کریس اکسلاد

بدن انسان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دا

زهرا حسینی

دفاع مقدس

دبستان پسرانه

ماجراهای مگسی ویززز و سرمگس

تد آرنولد

داستان های طنزآمیز

دبستان پسرانه

قصه های خوب برای بچه های خوب جلد ششم

مهدی آذریزدی

داستاان های فارسی

دبستان دخترانه 2

اکسیژن وهمبازیهایش

سرور کتبی

شیمی

دبستان پسرانه

داستان های کوتاه از نویسندگان آمریکا

حسن شهبار

داستان کوتاه

دبستان پسرانه

مجموعه داستان های پیامبران حضرت یعقوب (ع)

نضال علی

داستان های مذهبی

دبستان پسرانه

مجموعه کتاب های مدرسه شگفت انگیز19

دن گاتمن

داستان های کودکان

دبستان پسرانه

قصه های خوب برای بچه های خوب جلد دوم

مهدی آذریزدی

داستاان های فارسی

دبستان پسرانه

قصه های تصویری از زندگی خواجه نصیر طوسی 12

مژگان شیخی

داستاان های فارسی

دبستان پسرانه

مجموعه کتاب های مدرسه شگفت انگیز18

دن گاتمن

داستان های کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

آراد فیض

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

رادمهر طاهری

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

سینا سلیمانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

لاوین جمشیدی

مسابقه: اسکیت سرعتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

رومینا جواهری

مسابقه: کاراته (کومیته)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نازنین جمشید مهر

مسابقه: مسابقات کشتی کلاسیک بانوان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

یاسمینا امجدیان

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سپیده عبدالملکی

مسابقه: مسابقات پوستر سازی

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

تبسم حیدری

مسابقه: کومیته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه 1

آنیسا قدیری

مسابقه: کمیته(کاراته)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر حسن محبی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه 1

ستایش وکیلی

مسابقه: کومیته

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

محراب ميري جعفرآبادي

1385/01/16

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سيروان كاكائي

1381/01/21

دبستان دخترانه 2

باران حسيني

1389/01/18

دبستان دخترانه 2

آنديا الماسپور

1392/01/18

دبیرستان دوره دوم پسرانه

كي سان خلوتي

1382/01/16

دبستان دخترانه 2

آتنا رضائي

1390/01/22

دبستان دخترانه 2

نيلا احدي راد

1397/01/20

دبستان پسرانه

محمدمهدي اميريان

1391/01/20

دبستان پسرانه

اميرحسين نادمي نصرآبادي

1392/01/20

دبستان پسرانه

ياسين ملك نيا

1391/01/20

دبستان پسرانه

اميرعلي يعقوبي

1392/01/16

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد رضا رشيدي جليليان

1385/01/22

دبستان دخترانه 2

لاوين حسيني

1392/01/20

دبستان دخترانه 2

بهار مرادزاده

1389/01/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدمهدي احمدي كيا

1382/01/22

دبستان پسرانه

علي حيدريان

1391/01/20

دبستان دخترانه 2

غزل رازياني

1392/01/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدامين احمدي

1382/01/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمد امين خسروي

1385/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

عليرضا باتماني

1384/01/19