آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبستان دخترانه 1

10 بهمندبستان دخترانه 1

20 مهردبستان دخترانه 1

20 مهردبستان دخترانه 1

17 مهردبستان دخترانه 1

17 مهردبستان دخترانه 1

16 مهردبستان دخترانه 1

16 مهردبستان دخترانه 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

قصه های تصویری از سیاست نامه 9

مژگان شیخی

سیاست نامه- اقتباس

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی حشرات وموجودات ریز

فرانسواز دوگیبر

علوم

دبستان پسرانه

قصه های دوست داشتنی دنیا برای بچه ها1

نیکلا بکستر

افسانه های عامه

دبستان دخترانه 2

نور

جین برتون-کیم تایلور

حباب

دبستان دخترانه 1

ستارگان

علی ذوالفقاری

ستاره ها

دبستان پسرانه

ماجراهای مگسی ویززز و سرمگس3

تد آرنولد

داستان های طنزآمیز

دبستان دخترانه 2

چراهای شگفت

جکی گاف

جنگل وجنگلداری

دبستان دخترانه 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

سبزیجات

دبستان دخترانه 2

پنی قشقرق2

جوآنا نادین

داستان های کوتاه

دبستان دخترانه 2

می دانی چرا درختان برگ دارند؟

اندرو کارمن

درختان وگیاهان

دبستان پسرانه

گربه چکمه پوش

ویرا ساوتگیت

افسانه های عامه

دبستان پسرانه

قصه های تصویری از تذکره الاولیا جلد 4

مژگان شیخی

داستان های عرفانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

نازنين چقاميرزائي

1380/07/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه

پرهام محمدي

1380/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه

ارشيا چاره جو

1385/07/30

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين فخري

1384/07/24

دبستان دخترانه 1

مائده حياتي

1386/07/26

دبیرستان دوره اول پسرانه

صدرا اميري

1385/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه

پارسا جوانرو

1384/07/27