آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

03 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

02 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

01 خرداددبستان پسرانه سما سنقر

28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

20 اردیبهشتدبستان دخترانه سما سنقر

08 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

03 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

03 خرداددبستان دخترانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خط امام

محمد حسین همتی نژاد

امام خمینی ره

دبستان دخترانه سما 2

فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران

ملیکا قلیچ پور و...

مهره داران

دبستان دخترانه سما 1

پادشاه یک دقیقه ای

غلامرضا آبروی

15 داستان

دبستان پسرانه سما سنقر

اگرمن خلبان بودم

احمداکبرپور

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

با کاروان شام

علیرضا قزوه

سفرنامه سوریه

دبستان دخترانه سما 2

رنگ دردنیای حیوانات

سالی وادرین مورگان

رنگ درحیوانات

دبستان دخترانه سما 2

یک میلیون نکته

کیم برایان-ریچارد والکر...

فضا-تکنولوژی-علوم

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرااسمان سوراخ شده است؟ ؟

شان کلری

محیط زیست

دبستان دخترانه سما 2

به زمین می خورم

ویکی کاب

جاذبه

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف مصور

گانری و...

ماشین ها هواپیما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه گام به گام با کامپیوتر (۶جلدی)

-

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

انرژی ونور

پیترلافرتی

انرژی ونور

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد رحیمی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد رحیمی

مسابقه: نامه ای به یک شهید

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر ثمینی

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد علی مرادیان

مسابقه: واتر پلو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدحسن اقایی

مسابقه: سازه های دستی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 1

مليكا عباسي پوري

1384/04/07

دبستان دخترانه سما 2

مبينا سويه

1388/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين بابازاده

1382/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دوستوندي

1389/04/01

دبستان دخترانه سما 1

ترنم زردشتيان

1384/04/05

دبستان دخترانه سما 1

هلياالسادات آيت اللهي

1384/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده تارا زرين

1380/04/02

دبستان دخترانه سما 2

دلنيا ده چراغي

1386/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شيوا جوهري

1379/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد اميري

1383/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا معصومي

1380/04/03

دبستان دخترانه سما 2

پانته آ قهرماني

1388/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر پور ياور

1381/04/08

دبستان دخترانه سما 2

سوگل تابعي

1389/04/02

دبستان دخترانه سما 2

آنيتا تولائي

1387/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد عابدي

1383/04/08

دبستان دخترانه سما 1

درسا عباسي

1384/04/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي چقاكبودي

1379/04/05

دبستان دخترانه سما 2

كيانا محلوجي

1389/04/05

دبستان پسرانه سما سنقر

كسري سليمي

1384/04/05