آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما سنقر

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسرار آفرینش

هارون یحیی

آموزشی

دبستان پسرانه سما سنقر

ترانه های شیرین باباطاهر

لطف ا... داد

اجتماعی شعر

دبستان دخترانه سما 1

آلودگی صوتی

سید رضا کروبی

آلودگی-سر و صدا

دبستان پسرانه سما سنقر

همه رنگها مال خداست

عباس فیاض

خداشناسی

دبستان دخترانه سما 2

ماوسلامت ما

رزی سی من

علوم

دبستان دخترانه سما 1

آلودگی صوتی

سید رضا کروبی

آلودگی-سر و صدا

دبستان دخترانه سما 1

بلوط سبز

اعظم مهدوی

داستان های تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا درختان برگ دارند؟

اندرو کارمن

درختان وگیاهان

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف مصور

گانری و...

حیوانات جهان

دبستان دخترانه سما 1

تمدن یونان باستان

علی ذوالفقاری

تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

کریس اکسلاد

بدن انسان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد جواد رحیمی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين زرددندان

1379/03/03

دبستان دخترانه سما 2

هانيه افراز

1388/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد ملكي

1379/03/03

دبستان دخترانه سما 2

ستيا قاسمي

1388/03/02

دبستان دخترانه سما 2

شيدا دزفولي زاده

1386/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد قهرماني

1378/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير مهدي صفائي

1382/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان سميعي

1380/03/02

دبستان دخترانه سما سنقر

ياسمين آذرطوس

1384/03/01

دبستان دخترانه سما 2

ياسمينا داوديان گيلان

1386/03/07

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه خوشنودي

1384/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين وفاپور

1383/03/03

دبستان دخترانه سما سنقر

كوثر غياثي

1384/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا مرادي

1388/03/05

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه قنبري زاده

1386/03/02

دبستان دخترانه سما 2

نگار خسروي كاكاوند

1386/03/03

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حديدي

1386/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي جليليان تبار

1380/03/02

دبستان دخترانه سما 2

هستي السادات مكي

1389/03/06

دبستان دخترانه سما 2

آوا اميريان

1389/03/08